Tag Archives: Pháp Luân Công

Giới thiệu Pháp Luân Công

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là 1 môn khí công cổ xưa thuộc Phật gia được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng kể từ tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường